11. nedēļa Zemnieku saeimā

Pirmdiena: Nedēļas darbu plānošana. Enerģijas semināru izvērtēšana, darbs pie noslēguma semināra rīkošanas.

Lauku attīstības jautājumi (Maira – Briselē)

Otrdiena: Darbs pie Baltic Compas, biedru rēķinu gatavošana, VAAD tikšanās pārplānošana.

Lauku attīstības jautājumi (Maira – Briselē)

Trešdiena: Tikšanās Briselē ar EP deputāti Sandru Kalnieti, galvenā tēma – Latvijas nostāja kopējā lauksaimniecības politikas jomā, ( Maira, Uldis Krievārs)

Tikšanās ar ZM Meža departamenta pārstāvjiem saistībā ar savvaļas dzīvnieku problēmu (Mārtiņš)

Ceturtdiena: Ikmēneša tikšanās ar LAD (Maira, Mārtiņš). Gatavojam atzinumu par smidzinātājiem. Darbs pie biedru vēstules.

Piektdiena: Tikšanās ar LLKC, jautājums par lauksaimnieku apmācībām (Maira, Ingmārs). Strādājam pie labdarības akcijas noslēguma.