13.12.2016. GreenAgri vadības un darba grupas tikšanās

Vadības grupas un darba grupas sanāksme projekta GreenAgri ietvaros

 Dienas kārtība

ECAC birojs, Vilmsi 53g, Tallina

11:30 Rīta kafija, uzkodas

12:00 Prezentācija par pagaidu rezultātiem, Projekta īstenošanas aktivitātes un finanšu plāns, Silja Lehtpuu, projekta koordinatore, Gravitas Consult OU.

12:15 Prezentācija un diskusijas par rīcības plānu, kas sagatavots 21 saimniecībai. Nākamas pilotprogrammas aktivitātes. Ann Riisenberg, Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera, Andrejs Briedis, biedrība Zemnieku saeima.

13:00 Projekta aktivitātes 2016.gada decembrim līdz 2017.gada augustam (3.un 4.sasniegumi), Silja Lehtpuu, projekta koordinatore, Gravitas Consult OU.

13:10 Diskusijas un jautājumi

13:30 Pusdienas

14:00 Vadības grupas tikšanās noslēgums

14:00-15:00 Darba grupas tikšanās

WP1 “Menedžmenta un koordinācijas” aktivitātes:

 • Nākamās projekta grupas tikšanās plānošana Latvijā, 2017.gada februārī vai martā
 • Atskaitīšanās par 2.perioda sasniegumiem – jautājumi un problēmas

WP2 “Testēšana” aktivitātes:

 • Atjaunināt aktivitāšu plāna veidni ar jautājumiem par īstenošanas fāzi (reālas aktivitātes, novirzes no plāna utt.)
 • Izmaksas, kas nepieciešamas paraugu noņemšanai un analīzei – info no abiem partneriem
 • Nākamā pilot programmas fāze – aktivitātes 2016.gada decembrim līdz 2017.gada maijam

WP3 “Prasmju un zināšanu uzlabošanas” aktivitātes:

 • apvienotā pieredzes apmaiņas brauciena uz Dāniju 2017.gada aprīlī plānošana,
 • plānot vietējā mēroga apmācības ekspertiem/konsultantiem (2017.gada janvāris līdz aprīlis)
 • plānot mācības lauksaimniekiem (2017.gada janvāris līdz aprīlis)
 • plānot Igaunijas lauksaimnieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Latviju (2017.gada pavasaris – vasara)
 • plānot Igaunijā/Latvijā atvērto saimniecību apmeklējumu (2017.gada pavasarī un rudenī?)

WP4 “Komunikācija” aktivitātes:

 • Apvienotais apkārtraksts Centrālās un Baltijas vides projektiem.

Seminārs organizēts projekta GreenAgri CB272 ietvaros, kuru līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 un biedrība Zemnieku saeima.

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem


Saistīti raksti