15. nedēļa Zemnieku saeimā

Iepriekšējā nedēļā.
ZSA pārstāvji Proudfarmer projekta ietvaros piedalījās plānošanās sanāksmē Romā.
ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš Zemkopības ministrijā tikās ar Eiropas Lauksaimnieku un kooperatīvu savienības (COPA/COGECA) ģenerālsekretāru Pekku Pesonenu, lai pārrunātu ES dalībvalstu lauksaimnieku organizāciju sadarbības mērķus un lomu ES Kopējā lauksaimniecības politikas reformu procesā.
Piedalīšanās Lauku attīstības plāna Padomē (Juris Lazdiņš). Piedalīšanās Rāmavas lauksaimniecības izstādē.
Tikšanās ar nozare.lv pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamo sadarbību.

15.nedēļa:
Pirmdiena. Nedēļas darbu plānošana.
Gatavojam speciālus piedāvājumus pirms pavasaru darbu uzsākšanas, kā arī apzinām nozares dalībnieku rīkotos pasākumus. Mājas lapā atjaunota “Sludinājumu” un “Tikai biedriem” sadaļa.
Otrdiena. Darbs pie Baltic Compass projekta. Projekta mērķis ir iniciēt kompleksus pasākumus politikas veidošanas, uzraudzības un tehniskās ieviešanas līmenī, lai mazinātu lauksaimniecības radīto risku Baltijas jūras piesārņojumam. Zemnieku saeima ir viens no 23 projekta partneriem 9 Eiropas valstīs. Projekta vadošais partneris Zviedrijas lauksaimniecības universitāte. Nākošnedēļ paredzēts Baltijas jūras programmas projekta BALTIC COMPASS uzsākšanas seminārs Rīgā.
Trešdiena. Tikšanās ar Finanšu ministrijas un Valsts ienēmuma dienesta pārstāvjiem.
Piedalīšanās darba grupā par ēnu ekonomiku (Juris Lazdiņš).
Starpinstitūciju sanāksme par ciltsdarba likuma projektu.
Ceturtdiena. Mārketinga padomes sēde.
Piektdiena. Piedalīšanā Lauku atbalsta dienesta 10 gadu jubilejas konferencē „Mūsu darbības lauku – paveiktais un darāmais” Jelgavas pilī.
Izstādes ”Rīga Agro” ietvaros līdzdalība diskusijā par lauksaimniecības kooperāciju Latvijā.

Pārejā laikā atbildam uz biedru jautājumiem, gatavojam atzinumus, apkopojam viedokļus par nozarē aktuālajām problēmām.