15. Novembrī traktors sasniegs Rīgu un pl. 14.00 zemnieku un to atbalstītāju pasākums Doma laukumā!

15. Novembrī traktors sasniegs Rīgu un pl. 14.00 zemnieku un to atbalstītāju pasākums Doma laukumā!

Pasākumos runas teiks zemnieki, zemnieku organizāciju vadītāji, Zemkopības ministre. Uz Rīgas pasākumu esam uzaicinājuši arī Saeimas deputātus un Ministru Prezidentu!

Lūdzu atrodiet iespēju piedalīties pasākumos, jo valdība mazliet sāk „svārstīties” starp lauksaimniecības maksājumiem un Kohēziju!

Mēs varam daudz izdarīt un arī esam izdarījuši tiekoties Briselē ar dažādām amatpersonām, tāpat runājot ar mūsu valstsvīriem, bet šobrīd ir darbiņš jāpadara katram no Jums!

Tikai saliekot kopā visas aktivitātes mēs varam sasniegt to mērķi, kuru esam izvirzījuši!

Idejas plakātiem: