17. nedēļa Zemnieku saeimā

Pirmdiena. Nedēļas darbu plānošana. Darbs pie ikmēneša biedru vēstules. Apkopojam jautājumus LAD 6.maija sēdei.
Gatavošanās Eiropas Savienības Lauksaimniecības komisāra vizītei Latvijā.
Otrdiena. Tikšanās ar ZM pārstāvjiem saistībā ar Eiropas Savienības Lauksaimniecība komisāra vizīti Latvijā. (Maira)
Traktortehnikas darba grupa (Mārtiņš)
Trešdiena. Informācijas apkopošana par 28. pantu jeb atbalsts tiek maksāts tiem, kam nozīmīgu daļu sastāda ienākumi no lauksaimniecības virzību.(Ingmārs)
Ceturtdiena. Tikšanās ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības komisāru Bauskas novada zemnieku saimniecībā “Kaigari” (augkopība), saimniecības apskate, diskusija par KLP (Maira, Juris)
Piektdiena. Lauksaimniecības komisāra vizīte Salacgrīvas novada zemnieku saimniecībā ”Robežnieki” (piena lopkopība).
Sanāksme par ēnu ekonomiku Finanšu ministrijā. (Maira, Juris)
Tikšanās ar citām lauksaimnieku organizācijām lai vienotos par 28. panta nosacījumiem.

Pārejā laikā atbildam uz biedru jautājumiem, gatavojam atzinumus, apkopojam viedokļus par nozarē aktuālajām problēmām.