18. aprīlī visā Latvijā LIELĀ TALKA!

Arī lauksaimnieki ir aicināti aktīvi iesaistīties šajā Latvijas sakopšanas pasākumā. Daži mūsu biedri jau ir izrādījuši interesi un ir sākuši organizēties šim pasākumam. Mūsu – lauksaimnieku – pienesums šajā pasākumā būtu nodrošināt savu transportu un, ja iespējams, arī saorganizēt strādniekus pagastu piegružoto vietu sakopšanai, tai skaitā savākt atkritumus (skābbarības plēves, minerālmēslu maisus, pudeles) no lauku viensētām un lauku apdzīvotām vietām. Liels ieguvums ir tas, ka pasākumu atbalsta Atkritumu apsaimniekotāju organizāciju asociācija, kura nodrošina, ka šajā dienā akcijā savāktie atkritumi tiks pieņemti poligonos bez maksas.

Pasākums tiek koordinēts caur pašvaldībām, kuras sazinās ar atkritumu apsaimniekotājiem un poligoniem. Tas nozīmē – ja Jums šī ideja šķiet atbalstāma un esiet gatavi iesaistīties, sazinieties ar savu pašvaldību un piedāvājiet savu palīdzību! Par savu līdzdalību Lielajā Talkā dodiet ziņu!

Zvaniet Mairai (29483894) vai rakstiet uz e pastu maira@zemniekusaeima.lv