2.martā LAD rīko semināru par EPS lietošanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) 2011.gada 2.martā organizē semināru “Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas iespējas un priekšrocības”. Interesentus lūdzam izvēlēties sev piemērotāko laiku semināra apmeklēšanai  – 10:00 – 12:30 vai arī 13:30 – 16:00.

Semināra norises vieta ir Rīga, Republikas laukums 2, otrā stāva zāle.

Paralēli visas nedēļas garumā (no 28. februāra līdz 5. martam) LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs tiek organizētas atvērto durvju dienas ar mērķi demonstrēt elektronisko pieteikšanās sistēmu, iepazīstināt ar tās priekšrocībām un sniegt konsultācijas.

Seminārs tiek rīkot e-prasmes nedēļas ietvaros, kuru organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 28. februāra līdz 5. martam.

Latvijā organizē Eiropas e-prasmju nedēļu ar mērķi veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju e-pakalpojumos. Tradicionālās e-prasmju nedēļas ietvaros  Eiropā, tagad arī Latvijā, marta pirmajā nedēļā cilvēki tiek iedrošināti izmantot elektroniskās vides priekšrocības.

Sīkāka informācija par norises vietām visā Latvijā un laikiem pieejama www.eprasmes.lv sadaļā Pasākumu plāns.