20.februārī ZSA seminārs Smiltenes tehnikumā

2018.gada 20.februārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizē semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā uzklausīsim ekspertu viedokļus par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām intensīvās lauksaimniecības reģionos un vides elementu mērķtiecīgu plānošanu.

Tiks diskutēts arī par lauksaimniekiem aktuāliem likumdošanas un lauku politikas jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA

Programma20022018

nutrinflow_interreg_ERAF.


Saistīti raksti