20.februāra Nutrinflow seminārs Smiltenē – PREZENTĀCIJAS

2018.gada 20.februārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā tika uzklausīti ekspertu viedokļi par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām intensīvās lauksaimniecības reģionos un vides elementu mērķtiecīgu plānošanu.

Tika diskutēts arī par lauksaimniekiem aktuāliem likumdošanas un lauku politikas jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA

 

A.Urtāns, biedrība “Ūdensaina” – Dabas norises meliorācijas sistēmās

A.Lagzdiņš LLU – Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēle un novietojums

Ivars Kupčs, ZMNI – Valsts un valsts nozīmes hidrotehnisko būvju un ūdensnoteku būvniecība Vidzemes reģionā

Zanda Melnalksne, ZSA – Meliorācija un vides elementi

Aktualitātes lauksaimniecības nozarē ZSA skatījumā

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0007


nutrinflow_interreg_ERAF.


Saistīti raksti