2008.gada subsīdijas

Latvijas Vēstnesī 2008.gada 29.janvārī nopublicēti 2008.gada 22.janvārī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr.41 [url=http://www.zemniekusaeima.lv/lv/modules/tinycontent/index.php?id=5]”Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību”[/url].

Tātad, no šī brīža TIKAI DIVAS nedēļas (līdz 12.februārim) pieņems pieteikumus augšņu agroķīmiskai izpētei. Nenokavējiet!

Kredītprocentu atbalsta pasākumā šogad noteiktas sabiedriskā atbalsta likmes, kuras zemniekiem jāgarantē, ka piesakoties kredītprocentu atbalstam netiks pārsniegtas. Piemēram, 40% vai 50% (MLA teritorijā). Sīkāk skatīties subsīdiju [url=http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/ZMNotp6_160108.doc] nolikumā[/url].

Šogad no Lauku Attīstības plāna (LAP) uz nacionālajām subsīdijām pārgājuši tādi pasākumi, kā piemēram, buferjoslas, integrētā augļu, ogu un dārzeņu audzēšana, ģenētisko resursu saglabāšana. Bet tie, kas uz šiem pasākumiem jau pieteikušies, turpina saistības no LAP. Vēl nav skaidra kārtība tiem, kas uz šiem pasākumiem startēs pirmo reizi.