2009.gads – ģenētiski modificēta lauksaimniecība Latvijā!?

[size=xx-small][color=33CC00][b]AKTUĀLI [/b][/color][/size]No 2009.gada Latvijā, tā pat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, varēs audzēt ne tikai līdzšinēji atļauto ģenētiski modificēto kukurūzu, bet arī rapsi, kartupeļus un bietes.

GM EKAIS PAMATJMS – 2.pdf

Lai gan vēl divus gadus atpakaļ Zemkopības ministrija savos Latvijas lauksaimniecības plānošanas dokumentos laika periodam līdz 2020.gadam rakstīja, ka ĢMO ir gluži neiespējama nākotne, nu tā kļuvusi teju tepat ar roku sasniedzama.

[img]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img47217634586e8.jpg[/img]

Latvijas zinātnieku grupa Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesora Jāņa Vanaga vadībā (pētījumā piedalījās arī LLU profesore, Dr. agr. I.Turka, RTU profesore, Dr.oec. I.Geipele un RTU doktorants, M.oec. G.Motte) ir izstrādājuši zinātnisko pētījumu “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ekonomiskais novērtējums Latvijā”.

Pētījums, protams, mazliet tendenciozs (jo rēķināti iespējamie zaudējumi, taču nav sarēķināti ieguvumi), un tomēr, kā pirmais šāda veida pētījums varētu interesēt gan tos, kas alkst audzēt kā pirmrindnieki, gan tos, kas negrib redzēt nevienu ģenētiski modificētu augu savā tuvumā.

Pētījuma būtība – Latvijā ĢMO rapsi kā populārāko no ES atļautajām kultūrām audzēt izdevīgi būs, ja raža pārsniedz 3,5 t/ha.
Lielākās problēmas varētu rasties sēklaudzētājiem, bioloģiskiem lauksaimniekiem, konvencionāliem lauksaimniekiem, biškopjiem un lauku tūrismam. Lielākie zaudējumi varētu būt Vidzemes reģionam.

Tiem, kas savā un kaimiņu teritorijā ĢMO lauksaimniecību nevēlas, šo pētījumu ņemot par pamatu, ir iespējams pastrādāt un panākt sava pagasta vai novada atzīšanu par ĢMO brīvu zonu (tad, audzēt šajā teritorijā ĢMO nedrīkstēs).

Savukārt tiem, kas ĢMO domā audzēt, jāatceras, ka ĢMO lauksaimniecība būs saistīta ar daudz papildus izmaksām (analīzes, apdrošināšana u.c.), un tā, audzējot kukurūzu, jāsaskaņo ar konvencionālajiem lauksaimniekiem kaimiņos 200m atālumā no lauka, kurā plānojiet audzēt ĢMO augus, un ar bioloģiskajām saimniecībām – 400m attālumā, audzējot bietes – attiecīgi 100m un 300 m, kartupeļus – 20 un 100m , rapsi – 4000m attālumā. Un, kā zināms, saskaņojumu Jūsu kaimiņi var arī neiedot.

Vairāk lasiet pētījuma gala atskaitē, kas pievienota pielikumā!