2013.gadā piemērotie samazinājumi tiešo maksājumu un pārejas posma valsts atbalstam

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informāciju par   2013.gadā piemērotajiem samazinājumiem tiešo maksājumu (TM) un pārejas posma valsts atbalstam (PPVA). Tika piemēroti šādi samazinājumi:

1) Progresīvā modulācija. Ja TM summa pārsniedza 300 000 €, tad summai virs 300 000 € piemēro 4%, par iegūto samazinājumu samazinot tikai TM summu;

2) PPVA samazinājumi;

3) Finanšu disciplīna. Ja ES TM summa pārsniedza 2 000 €, tad summai virs 2 000 €  piemēro 2,453658% samazinājumu.

Kas ir finanšu disciplīna?

Nolūkā nodrošināt, ka finansējuma apjoms KLP finansēšanai atbilst gada maksimālajiem apjomiem, Padomes Regulā Nr.73/2009 par tiešajiem maksājumiem ir paredzēts finanšu disciplīnas mehānisms. Saskaņā ar šo mehānismu ir jānosaka tiešo maksājumu līmeņa korekcija, ja prognozes attiecībā uz tiešo maksājumu un ar tirgu saistītu izdevumu finansēšanu rāda, ka tiks pārsniegti finanšu shēmā noteiktie gada maksimālie apjomi.

2013.gada 8.februārī Eiropadome vienojās, ka no tiešo maksājumu budžeta tiks izveidota rezerve krīzes situācijām. Ņemot vērā nepieciešamību izveidot rezervi krīzes situācijām, prognozes liecināja, ka tiešo maksājumu un tirgus pasākumu finansēšanai paredzētie apjomi tiks pārsniegti. Lai to nepieļautu, 2013.gadā tiek piemērota finanšu disciplīnu vienādi visām ES dalībvalstīm (izņemot BG, RU, HR).

Šāda situācija ES ir izveidojusies pirmo reizi, un līdz ar to finanšu disciplīnas mehānisms, kāds jau pastāv esošajā finanšu periodā un būs arī jaunajā finanšu periodā, tiek iedarbināts pirmo reizi.

Rezerves summa krīzes situācijām, kas netiks izmantotas, tiks atgrieztas tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu.

Plašāka informācija par 2013.gadā piemērotajiem samazinājumiem lasāma Zemkopības ministrijas nozares portālā publicētajā materiālā „Izmaiņas tiešos maksājumos 2013.gadā”.

Avots: LAD