23. nedēļa Zemnieku saeimā

Pirmdiena. Nedēļas darbu plānošana. Apkopojam informāciju par veselības apdrošināšanas piedāvājumiem ZSA biedriem, atbilstoši izsludinātajai cenu aptaujai.
Otrdiena. ZSA dalība Lielupes baseina konsultatīvā padomē (Mārtiņš Trons)
Piedalīšanās COPA-COGECA rīkotajā Agrovides darba grupā Briselē (Maira Dzelzkalēja)
Tikšanās ar i/k ”Jurēni” juristu un problēmjautājumu uzklausīšana (Mārtiņš Trons)
Trešdiena. Turpinam līdzdarboties Finanšu ministrijas vadītajā pasākumā par ēnu ekonomikas apkarošanu un godīgas konkurences nodrošināšanu (Juris Lazdiņš, Uldis Krievārs)
Agrovides darba grupa Briselē (Maira Dzelzkalēja)
Ceturtdiena. LAD ikmēneša tikšanās (Mārtiņš Trons)
Tikšanās ar Lauku tīkla pārstāvjiem (Ingmārs Sniedze, Maira Dzelzkalēja)
Tikšanās ar Zemkopības ministru Dobelē (Juris Lazdiņš, Maira Dzelzkalēja)
Piedalīšanās radio raidījumā ”Krustpunkti” (Maira Dzelzkalēja, Juris Cīrulis, Dzintars Erdmanis)
Piektdiena. Darbs pie Medību likuma (Ingmārs Sniedze, Mārtiņš Trons)

Pārejā laikā atbildam uz biedru jautājumiem, gatavojam atzinumus, apkopojam viedokļus par nozarē aktuālajām problēmām.