2017.gada 24.janvāra seminārs par mēslošanas plānu sastādīšanu

24.janvārī LLKC norisinājās seminārs par mēslošanas plānu sastādīšanu, iekļaujot organisko mēslojumu. 

Mēslošanas plānam būtu jābūt ikvienas saimniecības rīcībā. Mēslošanas plāns ir “ražošanas instruments”, kurā plāno vēlamo ražas līmeni un attiecīgi mēslošanas programmu, lai šādu ražas līmeni sasniegtu. Zemgales saimniecībām mēslošanas plāni ir obligāti jau kopš 2004.gada. Šobrīd pie mēslošanas plānošanas jāsāk pierast saimniecībām visā Latvijā, saistībā ar integrētās augkopības prasībām.

Katra saimniecība var izvēlēties pēc kāda parauga tā veido mēslošanas plānu. Svarīgi, lai izveidoto plānu būtu iespējams ieviest dzīvē, un lai tas nebūtu formāls.

Projekta GreenAgri saimniecībām viens no uzdevumiem ir sastādīt mēslošanas plānu, iekļaujot tajā saražotos kūtsmēslus. Kā to labāk paveikt? Uz semināru bijām uzaicinājuši profesionāļus, kuri iepazīstināja ar mēslošanas plānu sastādīšanas pamatprincipiem un dažādām metodēm.

Seminārā VAAD Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulle akcentēja Normatīvo aktu prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai. Savukārt LLU asociētā profesore Ināra Līpenīte stāstīja par integrētās mēslošanas pamatprincipiem. LLKC augkopības konsultants Andris Skudra iepazīstināja ar mēslošanas plāna izstrādi LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Savukārt pēcpusdienas daļā sekoja firmu “EnAgro”, “AgTech”, Agricon” prezentācijas un vienas no demonstrējumu saimniecībām – z/s “Lielvaicēni” mēslošanas plāna piemērs. Seminārā ZSA eksperte Iveta Grudovska iepazīstināja ar demonstrējuma saimniecību organisko mēslu analīžu rezultātiem.

Darba kārtība

greenagri_24012017

 

Seminārs tika organizēts projekta GreenAgri CB272 ietvaros.

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem


Saistīti raksti