Piedāvājam bezmaksas mēslošanas plānu datorprogrammu

Biedrība „Zemnieku saeima” lauksaimniekiem piedāvā izmantot interneta programmu „Augkopības vadības sistēma” mēslošanas plānu izstrādei. Programma atrodama mājas lapā www.enagro.eu/lv „Efektīva saimniekošana augkopībā atkarīga no plānošanas – zemniekam savlaicīgi jāaprēķina nepieciešamais sēklu, mēslojuma un pesticīdu apjoms. Tām saimniecībām, kas atrodas t.s. vides jutīgajās teritorijās – Rīgas, Bauskas, Dobeles un Jelgavas rajonos – no šī gada obligāti jāgatavo un Valsts Augu aizsardzības dienestā jāiesniedz mēslošanas plāni. Savukārt visā pārējā Latvijas teritorijā tos gatavo brīvprātīgi, lai sekmētu un optimizētu ražošanu saimniecībā,” skaidro programmas izstrādātājs dāņu uzņēmuma enAgro vadītājs Henings Lingso Fogeds. Biedrība „Zemnieku saeima” programmas izstrādē piedalījusies, konsultējot par kvalitātes prasībām un programmas izmantošanas specifiku Latvijā. Biedrība arī noslēgusi vienošanos ar programmas izstrādātāju enAgro par programmas „Augkopības vadības sistēma” turpmāku pielāgošanu Latvijas normatīvo aktu prasībām. „”Augkopības vadības sistēma” ir viegli lietojama, un visas lauku saimniecības, kam pieejams interneta pieslēgums, šo programmu var izmantot bez kādām grūtībām. Programmu var izmantot arī lauksaimniecības konsultanti un uzņēmumi, kas sniedz mēslošanas plānu izstrādes pakalpojumus zemnieku saimniecībām. Programmā iekļauti augsekas rotācijas modeļi, mēslošanas līdzekļu izmantojums, augu aizsardzības līdzekļu izmantojums un naudas plūsmas plānojums. Paredzētas 12 veidu datu izdrukas, tajā skaitā tās, ko prasa iesniegt Valsts Augu aizsardzības dienests. Programmā var uzkrāt iepriekšējo gadu datus, līdz ar to bez grūtībām var veikt plānošanu daudzu gadu garumā,” stāsta „Zemnieku saeimas” lauksaimniecības speciālists Ingmārs Sniedze. „Zemnieku saeima” aicina lauksaimniekus datorprogrammu izmantot bez maksas. Šādu vienošanos biedrība noslēgusi ar datorprogrammas izstrādātāju. enAgro nodarbojas ar mēslošanas plānu izstrādi un datorprogrammu gatavošanu lauksaimniecības uzņēmumiem, un jau vairākus gadus strādā arī Latvijas lauksaimniecības nozarē. Programma „Augkopības vadības sistēma” tiek izmantota arī Lietuvas lauksaimniecības nozarē, sagatavotas arī poļu un slovēņu versijas.