5.martā Zemnieku saeimas kongress

uzmanibu5. martā, Ķekavas kultūras namā (Gaismas iela 17) notiks ikgadējais ZSA kongress uz kuru aicināti visi aktīvie lauksaimniecībā strādājošie, gan biedri, gan jaunie biedri, kam rūp kas notiek nozarē un sagaidāms tuvākājā laikā. ESI AKTĪVS UN PIEDALIES !

DARBA KĀRTĪBA

No 10.00 Ierašanās un reģistrācija
11.00 Kongresa atklāšana
Balsu skaitīšanas komisijas izvirzīšana un apstiprināšana
Kongresa darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
Valdes atskaite par līdzšinējo darbu
Revīzijas komisijas ziņojums un apstiprināšana
Darba programmas precizēšana un apstiprināšana
Diskusijas

12.10 Kafijas pauze

12.45 Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna
13.00 Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna
13.15. Galveno lauksaimniecības sektoru attīstības tendences un nākotnes attīstības prognozes. R. Lerhe, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore.
13.30. Kopējās lauksaimniecības politikas reforma pēc 2013. gada – Latvijas iespējas un izaicinājumi. A. Lapiņš, ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktors.
13.45. Pašvaldību Savienības un Zemnieku saeimas sadarbības iespējas lauku attīstības kontekstā. A. Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
13.50. LHZB esošās un plānotās atbalsta programmas lauksaimniecībai un lauku uzņēmējiem. J. Krieviņš, LHZB valdes priekšsēdētāja vietnieks.

14.10. Paneļdiskusija. Piedalās Zemkopības ministrs J. Dūklavs, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore R. Lerhe, ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktors A. Lapiņš, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis A. Jaunsleinis, LHZB valdes priekšsēdētāja vietnieks J. Krieviņš, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

15.45 Kongresa noslēgums