10. nedēļa Zemnieku saeimā

Pirmdiena. Nedēļas darbu plānošana. Sanāksme par projektu Baltic Compass, kurā esam sadarbības partneri. Projektā piedalās pavisam 9 valstis, kas atrodas apkārt Baltijas jūrai vai kuru darbība atstāj ietekmi uz to. Tikšanās Zemkopības ministrijā par Kredītfonda izveidi (Juris).
Otrdiena. Sanāksme, kurā tiks spriests par 28.panta ieviešanu – maksājumus tiesīgi saņemt tie, kuru ienākumos lauksaimnieciskā darbība sastāda nozīmīgu daļu (Maira). Tikšanās ar Jauno Zemnieku klubu, lai pārrunātu sadarbības iespējas (Maira, Ingmārs).
Trešdiena. Rīkojam atjaunojamās enerģijas semināru Cēsīs. Semināra norises vieta: Cēsis, Raunas iela 4, plkst.10.00. Interesenti laipni aicināti piedalīties! Tikšanās ar Valsts ieņēmumu Dienestu (VID) par problēmjautājumiem (Juris, Uldis).
Trešdiena-Ceturtdiena. Dalība COPA-COGECA Lauku attīstības darba grupā Briselē (Maira).
Ceturtdiena. Apkopojam jautājumus ikmēneša tikšanās reizei ar LAD. Ja jums ir ierosinājumi, jautājumi – sūtiet mums!
Piektdiena. Atjaunojamās enerģijas semināru Ventspilī. Semināra norises vieta: Ventspils reģionālā vides pārvalde, Dārzu iela 2, plkst.11.00. Interesenti laipni aicināti piedalīties!
Pārējā laikā – atbildam uz biedru jautājumiem, gatavojam atzinumus, apkopojam viedokļus par nozarē aktuālajām problēmām.