Agrovides darba grupa Briselē

2013. gada 14.–15. novembrī norisinājās COPA-COGECA un EK Agrovides darba grupa Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās biedrības “Zemnieku saeima” projektu vadītāja Zanda Krūklīte.

 

 

 

 

Darba grupā skatītie jautājumi:

– KLP un zaļināšana;

– Bioloģiskā daudzveidība;

– Nitrātu direktīva;

– Integrētā Piesārņojuma Novēršanas Kontroles prasības (IPPC);

– Eiropas Inovāciju Partnerība (EIP);

– Klimata un gaisa politika;

– Atkritumi, to politika;

– Produkta dzīves cikls, tā novērtējuma ietekme uz lauksaimniecības sektoru. (Environmental footprinting, consequences for farming and agriculture sector).

 

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Zandas Krūklītes atskaitē:   ATSKAITE