Zemnieku saeima aicina lauku iedzīvotājus piedalīties protesta akcijā 13. janvārī

Zemnieku saeima” 2009.gada 7.janvārī apvienotajā valdes un padomes sēdē nolēmusi atbalstīt lauksaimnieku dalību tautas sapulcē 13.janvārī plkst.17.30 Doma laukumā, kā galveno prasību izvirzot lauksaimniecības un lauku uzņēmumu atbalsta pasākumu iekļaušanu valsts ekonomikas atveseļošanas programmā.

„Valsts vadība laukus ir pametusi novārtā. Pieņemtie lēmumi jau ilgi ignorē laukos dzīvojošos. Taču lauki pa šo laiku kļūst par postažu. Tiek pamestas mājas, jo lauku teritorijas zaudē konkurencē par darbaspēku ar Rīgu un Īriju. Arī infrastruktūra, īpaši ceļi, ir dramatiskā stāvoklī,” ZSA priekšsēdētāja vietnieks Uldis Krievārs skaidro lauksaimnieku neapmierinātību.

„Beidzot valdībai ir jāaptver, ka Latvija nav tikai Rīga. Latvija ir arī tur aiz Rīgas robežām, lauku saimniecībās, ciematos un mazpilsētās, simtiem kilometru, miljons cilvēku! Lauksaimniecība un pārtikas pārstrāde ir trešā lielākā eksporta nozare Latvijā! Mēs prasām mainīt attieksmi pret lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem un turpmākā lēmumu pieņemšanā vienmēr atcerēties par laukiem. Ja turpināsies kā līdz šim, lauki kļūs par mirušo zonu, un atjaunot ražošanu būs ļoti dārgi un laikietilpīgi,” uzsver ZSA priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

„Šobrīd viena no Latvijas galvenajām lauksaimniecības nozarēm – piena lopkopība – mirst, taču soļi, lai to aizkavētu, valstiskā līmenī sperti netiek. Arī citās pārtikas ražošanas jomās ir pienākuši ļoti slikti laiki. Saimniecības ir spiestas likvidēties. Taču lauksaimniecība joprojām laukos ir galvenā uzņēmējdarbības nozare. Citu iespēju, kur laukos strādāt, ārpus uzblīdušās valsts pārvaldes, gandrīz nav. Ir apdraudēta lauku dzīve,” stāsta Krievārs.

„Mēs nevēlamies saistīt „Zemnieku saeimas” vārdu ar kādām politiskajām partijām un to īpašajām interesēm. Taču esam runājuši ar daudziem saviem biedriem, un ir skaidrs, ka lauksaimnieku vēlme paust neapmierinātību ar valsts priekšstāvju un valdības darbu šobrīd jau ir pārāk liela, un stāvoklis lauku saimniecībās ir pārāk dramatisks, lai ciestu klusībā. Tādēļ biedrība „Zemnieku saeima” aicina tautas sapulcē 13. janvārī piedalīties ikkatru laucinieku, lai protestētu pret kļūdām valsts vadības un pārvaldes īstenotajā lauku un lauksaimniecības politikā. Jo pamata optimismam šobrīd vairs nav nekāda,” skaidro ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Biedrība “Zemnieku saeima” ir spēcīgākā tirgus orientēto lauksaimnieku organizācija, kas apvieno gan lielas, gan mazas saimniecības no visām nozarēm un visiem Latvijas rajoniem, galvenokārt ģimenes saimniecības. Biedrība pārstāv ražojošo saimniecību intereses nozares lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī izglīto un informē lauksaimniekus. Šogad “Zemnieku saeimai” aprit 10 gadi.