Aicinām Latgales lauksaimniekus būt aktīviem un paust savu viedokli Preiļos notiekošajā seminārā „Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!“

Latvijas lauksaimnieku biedrības „Zemnieku saeima“ (ZSA) (LOSP) un „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome“ sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir pieteikušas aktīvu cīņu par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pēc 2013. gada, kas Latvijas zemniekiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ar citiem ES lauksaimniekiem. Informatīvās kampaņas „KLP – rītdiena sākas šodien“ ietvaros tiek rīkots semināru cikls „Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!“

Aicinām Latgales lauksaimniekus piedalīties seminārā Preiļos 10.novembrī!

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Zemnieku saeima un Zemkopības ministrija organizē semināru ciklu „Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!” visos Latvijas reģionos.

Semināru laikā lauksaimnieki tiks informēti par galvenajiem kopējās lauksaimniecības politikas pamatprincipiem, tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā nākotnes nosacījumu izstrādē.

Semināros tiek apspriesti jautājumi par to, kas ir aktīvs lauksaimnieks, maza saimniecība, ko piedāvā un pieprasa zaļās komponentes ieviešana saimniekošanā, kā veiksmīgi sadarboties un kā ekonomiskās aktivitātes lauksaimnieks var orientēt uz tirgu!

Seminārs Latgalē notiks:

10.novembrī, Preiļos, Preiļu kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, sākums plkst. 10:00.

Turpmākais gads būs izšķirošais posms KLP reformas jautājumā, kas noteiks, vai Latvijas lauksaimnieki no ES saņems vienlīdzīgus maksājumus sev vēlamā apjomā un kā attīstīsies  lauksaimniecības nozare Latvijā.


Semināra norise

Semināra moderators: Haralds Burkovskis

10:00-10:30 Ierašanās un reģistrācija
10:30-10:45 Semināra atklāšana
10:45-11:00 Kopējā lauksaimniecības politika sabiedrības skatījumā un lauksaimnieku ietekme uz lēmumu pieņemšanu,

ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroja vadītāja

Nora Lapiņa

Jautājumi

Jaunā KLP loma un EK priekšlikums KLP reformai 2014-2020

11:05-11:30 Ko paredz nākotnes KLP un ar kādiem instrumentiem to var padarīt vienkāršāku – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadošā eksperte

Ginta Jakobsone

11:35-12:00

12:00-12:20

Kas ir aktīvs lauksaimnieks un maza saimniecība?

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadošā eksperte

Ginta Jakobsone

Kā lauksaimniecības attīstību ietekmē kooperācija?

LPKS „Māršava” valdes priekšsēdētāja Dace Pastare

12:25-12:40 Latvijas lauksaimnieku konkurētspēja Eiropā un Pasaulē, Zemnieku saeimas pārstāvis Mārtiņš Trons
12:45-13:05 Ilgtspējīgas lauksaimniecības veidošana, izmantojot tiešmaksājumus

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis

13:10-14:10 Pusdienas
14:10-14:40 Lauku attīstība šodien un rīt

Zemkopības ministrijas pārstāvis

Kafijas pauze
15:00-16:00 Latgales reģiona lauksaimnieku diskusijas un viedokļa apkopojums – moderē Haralds Burkovskis
16:00-16:15 Secinājumi

„Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.

Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”