Aicinām uz kursiem: Meliorācijas sistēmu ekspluatācija

Gatavojoties nākošā plānošanas perioda 2014 -2020. gada plašo meliorācijas darbu realizācijai, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” kopā ar biedrību „Zemnieku saeima” 2013. gada 29. un 30. oktobrī organizē mācību kursus visiem interesentiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.

Programmā:

– Valsts un ES atbalsts un meliorācijas objektu būvniecības kārtība.  Lektors:  Valdis Pētersons, Zemkopības Ministrija

– Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati. Lektors: Uldis Kļaviņš, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

– Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācija. Lektors:  Inž. zinātņu dokt. Juris Strūbergs

– Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnikas apskats dabā. Lektors: Edgars Sondors, LPKS ”Latraps” tehnikas nod. vadītājs

– Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Lektors: Ivars Kalnītis, LLKC.

Nodarbību sākums 29. oktobrī plkst. 9.00,  LLU  Lauku inženieru fak. Akadēmijas ielā 19. Kursu dalības maksa 10.00 Ls.

Tuvāka informācija un pieteikšanās LLKC Ozolniekos Ivars Kalnītis tālr. 29175921, 63050235

29. un 30. oktobris

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors Nodarbības veids
Pirmā mācību diena – LLU
9:00-10:30 2.0 Aktualitātes meliorācijas politikas jomā 2014-2020. gadam (likumdošana, valsts un ES atbalsts meliorācijai) Valdis Pētersons

Edgars Griķītis

teorētiskā nod.
10:30-11:40 1.5 Meliorācija sistēmu izbūves un darbības pamati.

Vaļējie novadgrāvji un kontūrgrāvji, to darbības un ierīkošanas principi;

Zemju nosusināšana. ierīkojot drenāžas sistēmas

Uldis Kļaviņš teorēt. nod
11:40-12:00 Pārtraukums
12:00-13:30 2.0 Meliorācija sistēmu izbūves un darbības pamati.

Drenāžu sistēmas ierīkošanas pamatprincipi.

Meliorācijas projektu apzīmējumi to nozīme

Uldis Kļaviņš

Ivars Kalnītis

praktiskā nod.
13:30-14:00 Pārtraukums
14:00-14:45 1.0 Ārvalstu pieredze vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izmantošanā meliorācijas sistēmās Ārvalstu lektors Teorētiskā nod.
14:45-15:55 1.5 Meliorācijas sistēmu darbība un tās hidroloģiskie aspekti (Laboratorijā) Kaspars Abramenko

Ivars Kalnītis

praktiskā nod.
Ko pā st. 8
Otrā mācību diena-  Elejā

9:00-11:40 3.5 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija  ***

a)Zemes hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums

b) Nosusināto platību apsaimniekošana;

c) Iespējamie drenāžas bojājumi, to novēršana

Dr. Juris Strūbergs teorētiskā nod.
11:40-12:50 1.5 Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības (Mitrāji , ūdens krātuves, ūdens līmeņu regulēšana drenāžu sistēmās ar regulējamām drenāžas akām, pazemes augsnes mitrināšana.) Ivars Kalnītis teorētiskā nod.
12:50-13:20
Pārtraukums

13:20-14:05 1.0 Caurteku būvniecība un izmantojamie materiāli Einārs Pundurs teorētiskā nod
14:05-15:35 2.0 Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika. Drenu skalošanas pieredze Edgars Sondors

Ivars Kalnītis

praktiskā nod.
Kopā st. 8


Kopā mācību programma st. skaits 16.0