Aicinās pagarināt lauksaimniecības zemju pārdošanas ierobežojumu

Baltijas valstu lauksaimniecības ministri, aicinās Eiropas Komisiju (EK) pagarināt lauksaimniecības zemju un meža zemes pārdošanas ierobežojumu termiņu vēl uz 3 gadiem.

Pašlaik Latvijā lauksaimniecības un meža zemes līdz 2011.gada 1.maijam drīkst pirkt tikai tie Eiropas Savienības (ES) pilsoņi, kas vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. Latvija vēlas šo periodu pagarināt vēl par trim gadiem. Pēc 2011.gada 1.maija zemi brīvi varētu pirkt jebkurš ES pilsonis.

Lauksaimniecības ministri vienojās, ka Lietuva un Igaunija atbalstīs Latvijas lūgumu EK pagarināt noteikto pārejas periodu lauksaimniecības un meža zemju pārdošanai ar ierobežojumiem ES dalībvalstu fiziskām un juridiskām personām.

Atgādinām, ka zemnieki jau iepriekš masu saziņas līdzekļos un arī tiekoties ar ierēdņiem reģionos bija paauduši satraukumu par situāciju, ka sākot ar 2011.gadu zemi brīvi varēs pirkt ārzemnieki. Šobrīd lauksaimniekiem pietrūkst resursu un iespējas zemi pirkt pašiem. Turklāt tikai aptuveni 30% no visas apsaimniekotās zemes atrodas zemnieka īpašumā, pārējā zeme tiek nomāta.