Akcīzes atmaksai akceptē maksimālās attaisnojamās platības palielināšanu

3.augustā Ministru kabinets akceptēja sagatavotos grozījumus dīzeļdegvielas akcīzes atmaksai lauksaimniekiem.

Kā galvenās un būtiskākās izmaiņas ir maksimālās attaisnojamās zemes platības (līdz šim tikai 800 000 ha LIZ), par kuras apsaimniekošanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa, palielināšana. Apstiprināts, ka attaisnojamā platība par kuru varēs saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, atbildīs katra gada vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētajai un apstiprinātajai platībai (t.sk. meža vai purva zemes, kur kultivē dzērvenes vai mellenes).

Papildus atrunāts, ka lauksaimnieki, kas degvielu iegādājušies šā gada jūlijā, arī varēs saņemt akcīzes nodokļa atmaksu.  Šiem lauksaimniekiem, līdz 31.augustam jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi.

Ja netiktu veikti un akceptēti jaunie grozījumi, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, mainoties akcīzes atmaksas sistēmai un pienākot klāt papildus platībām, šogad paredzēto 100l uz hektāru vietā būtu jārēķinās tikai ar 70l/ha, kas radītu zemniekiem papildus izdevumus un apgrūtinātu saimniekošanu jau tā saspringtajos ekonomiskās krīzes apstākļos.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.