Aktuāla informācija no LAD

Sākot no 22.novembra Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis Papildu valsts tiešā maksājuma (PVTM) par laukaugu un lopbarības platībām avansa izmaksu 65% apmērā par 2008.gadā iesniegtajiem iesniegumiem.

Savukārt zemnieki, kuri saimnieko mazāk labvēlīgo apvidu teritorijās (MLA), no 22.novembra saņem atbalsta maksājumu avansus 70% apmērā.

2008.gadā PVTM likme par laukaugu platībām ir 27.90 LVL/ha, PVTM likme par lopbarības platībām ir 6.34 LVL/ha, savukārt par mazāk labvēlīgo apvidu teritorijām – likme par platībām, kas atrodas 1.kategorijas teritorijā ir 17.41 LVL/ha, 2.kategorijas teritorijā – 27.85 LVL/ha un 3.kategorijas teritorijā tā ir 40.39 LVL/ha.