Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Strauji tuvojas pavasaris, un līdz ar to arī brīdis, kad jāizlemj ko auzēt savās saimniecībās. Bioloģiskajiem lauksaimniekiem pirmkārt jāmeklē bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls. Šogad Datu bāzē par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļiem un citu veģetatīvo pavairošanas materiālu (mājas lapas www.vaad.gov.lv sadaļā: Sākums > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība) piedāvāta diezgan plaša Latvijā sagatavotu bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu izvēle. Kopumā līdz š.g. 26.martam piedāvāta 21 bioloģiskas izcelsmes sēklu partija – gan lopbarības augu sugas, gan labību sugas, gan arī sēklas kartupeļi.  Šobrīd pieejams 963 kg sarkanā āboliņa “Raunis”, hibrīdās lucernas “Skrīveru” un 1100 kg ganību airenes “Spīdola” sēklas materiāls.

Sēklaudzētāji, kuri sagatavo bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu, vēl līdz 5.aprīlim var iesniegt datu bāzei informāciju par sagatavoto bioloģiskas izcelsmes sēklas materiālu vasarāju labībām, lopbarības augiem un kartupeļiem. Pēc 5.aprīļa informāciju par jaunām sēklu partijām datu bāzē vairs neievieto, un gadījumā,  ja nav pieejams bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls, tiek uzsākta individuālo atļauju sēklas vai sēklas kartupeļu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi, izsniegšana.

Kārtība kādā notiek individuālo atļauju izsniegšana nav mainījusies. Iesnieguma iesniegšanas termiņš vasarāju labībām, kartupeļiem, lopbarības augiem ir līdz 15.aprīlim (pasta zīmogs). Katra iesniegumā norādītā šķirne (sēklu maisījumiem – tirdzniecības nosaukums) tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek izsniegta sava individuālā atļauja. Valsts nodevas par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, apmērs pēc pārejas uz eiro ir 7,11EUR.

Rekvizīti, kur maksāt:
Saņēmējs: Valsts kase,
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC:TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi.

Pirms individuālās atļaujas pieprasīšanas:

  • Pārliecinieties, vai datu bāzē (līdz pēdējam informācijas atjaunošanas termiņam) Jums nepieciešamajai sugai nav pieejams atbilstošs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvais pavairojamais materiāls!
  • Pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajai sugai šajā gadā jau nav piešķirta vispārējā atļauja (www.vaad.gov.lv sadaļā: Sākums > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība.) Sarakstā minētajām sugām netiek izsniegta individuālā atļauja, kā arī valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā!

Dokumentus var iesniegt pa pastu vai personīgi VAAD Sēklu kontroles departamentāVAAD Augu karantīnas departamentāVAAD reģionālajās nodaļās vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu info@vaad.gov.lv .