Tiks demonstrēta pirmā šķidrmēslu paskābināšanas iekārta Latvijā

Biedrība “Zemnieku saeima” 26.aprīlī Auces novada Īlē aicina apmeklēt pirmās šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējumu Latvijā. Sākums plkst.11:00, ierašanās no plkst.10:30.

Slāpekļa zudumi no lopkopības ir gan ekonomiski, gan ekoloģiski nevēlami. Kūtsmēslu paskābināšana, izmantojot sērskābi, ir labs veids, kā šīs emisijas samazināt, jo skābināšanas procesā gaistošais NHtiek pārvērsts stabilākajā NH4, kā arī šķidrmēslos palielinās sēra daudzums, kas ir ļoti būtisks augstas un kvalitatīvas ražas nodrošināšanai. Būtisks ieguvums no kūtsmēslu skābināšanas ir arī tas, ka tiek novērsta kūtsmēsliem raksturīgā smaka, kas parasti izplatās izkliedes laikā, tas arī ir uzskatāms pierādījums amonija emisiju samazināšanai.

Semināru – demonstrējumu atklās un par projektu “Šķidro kūtsmēslu paskābināšana Baltijas jūras reģionā” informēs biedrības “Zemnieku saeima” lopkopības eksperts Raimonds Jakovickis. Turpinājumā LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks iepazīstinās ar šķidrmēslu paskābināšanas pamatideju, izmantojamo tehniku un sagaidāmiem rezultātiem, savukārt LLKC Augkopības konsultante Laura Kirsanova informēs par kūtsmēslu skābināšanas agronomiskiem ieguvumiem. Semināra daļu noslēgs LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās labaratorijas pētniece Inga Grīnfelde, informējot par amonjaka mērījumu iespējām lauka apstākļos, izmantojot lāzerspektroskopijas iekārtu Picarro G2508.

Informatīvais seminārs notiks Īles tautas namā, savukārt SIA “Lauku Agro” laukā tiks demonstrēta pirmā šķidrmēslu paskābināšanas iekārta Latvijā.

Visi interesenti aicināti pieteikties līdz 24.aprīlim pa tālr. 67027044 vai e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv

Pasākums notiek projekta “Baltic Slurry Acidification” ietvaros. Projekta partneri no Latvijas: SIA “Lauku Agro”, SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” un biedrība “Zemnieku saeima”.

PROGRAMMA

PRes_Aprīļa beigās tiks demonstrēta pirmā šķidrmēslu paskābināšanas iekārta Latvijā

iekārta

Baltic_Slurry_Interreg_bigger_EU_logo_print_Easy-Resize.com


Saistīti raksti