Apstiprinātas 2009.g. subsīdijas lauksaimniecībā

3. februārī Ministru Kabinets apstiprināja “Noteikumus par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”.

Tas nozīmē, ka tiklīdz noteikumi tiks izsludināti Latvijas Vēstnesī, tie stāsies spēkā.

Ministru Kabinetā skatītais noteikumu projekts pieejams un ar to iepazīties var šeit.