Apstiprināts rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai

9.aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2013.–2015.gadam. Rīcības plāna mērķis ir panākt augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu, mazinot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Augu aizsardzība ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem ražu ieguvei un līdz ar to arī valsts konkurētspējai. Rīcības plānā izvirzītais valsts mērķis ir mazināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Šajā rīcības plānā ir iekļauti konkrēti mērķi, uzdevumi un laika grafiks to riska faktoru mazināšanai, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

Sagatavotais plāns paredz pasākumus un uzdevumus augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas un atļauju piešķiršanas sistēmas uzlabošanai, augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas un lietošanas uzraudzības stiprināšanai, novēršot nelegālo augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu Latvijā. Tāpat plāns paredz pasākumus jaunas profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, pārdevēju, lietošanas operatoru un augu aizsardzības konsultantu apmācību sistēmas izveidošanai un nodrošināšanai, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu sistēmas izveidošanai un ieviešanai. Plāns paredz arī pasākumus ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzībai, sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai  u.c.

Plāns sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Plašāka informācija pieejama Ministru kabineta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv