Aptaujas anketa: Sosnovska latvānis

Iluta Plotņikova ir LU SZF MSP 2. kursa studente, šobrīd strādā pie sava maģistra darba un lūdz atsaukties tos lauksaimniekus, kuru saimniecībās aug Sosnovska latvānis.

Ja Jūsu saimniecībā ir sācis augt šis latvānis, aicinām aizpildīt aptaujas anketu: http://webanketa.com/forms/6gwk2c1m5xh38rk664v62dr/

Kopīgi palīdzēsim tikt skaidrībā ar latvāņiem!