Atbalstīs ražas un lopbarības novākšanas tehnikas iegādi

Zemkopības ministrijas izstrādātie un  2. jūlijā valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” konkursa pēdējā izsludināšanas kārtā paredz nepiemērot reģionālā sadalījuma principu un paredz visā Latvijā piemērot vienādu atbalsta likmi 25% no attiecināmo izdevumu summas investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un 40% no attiecināmajām izmaksām būvniecībai.

Tā kā iepriekšējās pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” pieteikšanās kārtās vairāki projekti visos Latvijas reģionos netika īstenoti, ir atbrīvojies pietiekami liels publiskais finansējums, lai varētu izsludināt pēdējo pieteikšanās kārtu, tiesa, ar ierobežotiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un tikai dažiem konkrētiem investīciju veidiem, kas patlaban pēc pašu lauksaimniekus pārstāvošo nevalstisko organizāciju domām visvairāk ir nepieciešami zemniekiem. Pēdējā pieteikšanās kārtā paredzēts atbalsts šādu jaunu pamatlīdzekļu iegādei:

  • graudaugu, eļļas augu, šķiedraugu novākšanas pašgājējai tehnikai, kartupeļu, augļu un dārzeņu novākšanas tehnikai;
  • traktoram piekabināmas vai uzkarināmas zāles lopbarības presēm, ietinējiem lopkopības saimniecībās;
  • pašgājējiem vai traktoram piekabināmiem vai uzkarināmiem zāles lopbarības zaļās masas smalcinātājiem un savācējpiekabēm lopbarības novākšanai no lauka lopkopības saimniecībās (izņemot parastās piekabes);
  • kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionārām mehanizācijas iekārtām un būvniecībai;
  • piena dzesēšanas iekārtām, ja projekta iesniegšanas brīdī saimniecībā ir no 15 līdz 50 govju un pretendents nav saņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei.

Lai nodrošinātu iespēju atbalstu saņemt arī mazajām un vidējām lauku saimniecībām, ir noteikts maksimāli pieļaujamais vienā projekta iesniegumā iekļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs (Ls 210 841) vienam atbalsta pretendentam – fiziskai vai juridiskai personai, kas nodarbojas ar nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Avots: ZM