Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai netiks samazināts

Grozījumi noteikumos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai un ko 26.novembrī akceptēja valdība, ļaus Lauku atbalsta dienestam izmaksāt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai pilnā apmērā.

Noteikumos paredzēts palielināt atbalsta apmēru par 400 000 latu lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem kredītprocentu daļējai dzēšanai, lai lauksaimniecības produktu ražotāji saņemtu atbalstu pilnā apmērā un nebūtu jāpiemēro proporcionālais samazinājums.

Noteikumi par 1 032 814 latiem palielina arī atbalsta summu pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošanai.

Atbalsta summas samazinājums par 1 432 814 latiem paredzēts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem. Šie saņēmēji atbalstu nav apguvuši plānotajā apmērā tādēļ, ka pretendents triju fiskālo gadu periodā nedrīkst saņemt vairāk kā 200 000 eiro.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumiem – MK mājaslapā.

Avots: ZM