Atgādinājums sēklaudzētājiem!

Sēklaudzētāji šogad līdz 1. augustam (ieskaitot) var pieteikties īpašajam atbalstam lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

Šo atbalstu var saņemt par pirmsbāzes, bāzes un sertificēto sēklu daudzumu, kas tiks ievākts kārtējā gada laikā un sertificēts līdz nākamā gada 30. aprīlim, ja lauksaimnieks:

1) izpilda sēklu sertifikācijas nosacījumus attiecībā uz lopbarības augu sēklām un attiecībā uz sēklas kartupeļiem;

2) līdz kārtējā gada 1. augustam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu īpašajam atbalstam lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai; ja lauksaimnieki to vēl nebūs paspējuši, tad to varēs izdarīt līdz 27. augustam, taču tad jārēķinās ar atbalsta summas samazinājumu.

Detalizētāki atbalsta saņemšanas nosacījumi ir atrodami Ministru kabineta 2011. gada 1. marta noteikumos Nr.173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.