Bioenerģijas noslēguma seminārs 26.martā Rīgā

Projekts “Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi”

Biedrība Zemnieku saeima

AICINA PIEDALĪTIES PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCĒ

Rīgā, 2010.gada 26.martā

Norises laiks: 2010.gada 26.martā, no plkst. 10.00 – 14.00

Norises vieta: Rīgā, Republikas laukumā 2, 23.stāva zālē

Biedrība „Zemnieku saeima” organizē EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu atbalstīta projekta “Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi” noslēguma konferenci. Konferencē plānots apkopot projekta laikā gūtās atziņas par aktualitātēm bioenerģijas nozares attīstībā Latvijā, kā arī izvērtēt tālākās virzības iespējas.

Konferences darba kārtība:

10.00     Konferences atklāšana – Maira Dzelzkalēja, Projekta vadītāja, Biedrības Zemnieku saeima        priekšsēdētāja vietniece.

10.10      Bioenerģijas ražošanas nozares situācija Latvijā – Zanda Krūklīte, Projekta  eksperte, Biedrība Zemnieku saeima

10.30      Atjaunojamās enerģijas sektora perspektīvas Eiropā un citās valstīs – Henings Fogeds, Bioenerģijas un vides tehnoloģiju inovāciju centra projektu vadītājs, Dānija

11.20       Bioenerģija no lauksaimniecības, Ola Palm, JTI – Zviedrijas vides un lauksaimniecības tehnoloģiju

institūts, Attīstības vadītājs

12.10             Kafijas pauze

12.30        Atjaunojamās enerģija kā nacionālās klimata pārmaiņu samazināšanas politikas īstenošanas instruments -Latvijas perspektīvas  – Einārs Cilinskis, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta vadītājs, Klimata politikas un tehnoloģiju departaments, Vides ministrija

12.50        Atjaunojamās enerģijas perspektīvas Latvijā – stratēģija, likumi, MK noteikumi – Edgars Vīgants

13.10        Cietās biomasas perspektīvas Latvijā, Arvīds Ozols, ZM Meža departamenta direktors

13.30       Biogāze Latvijā – vakar, šodien, rīt – Iveta Grudovska, LLU MPS Vecauce direktore

13.50       Diskusijas, konferences kopsavilkums


Lūdzam informēt par piedalīšanos konferencē – tālrunis: 67027044 , vai e-pasts zsa@zemniekusaeima.lv.

Uz tikšanos konferencē!