Atjaunojamās enerģijas seminārs 10.martā Cēsīs

Projekts “Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi”


Biedrība Zemnieku saeimaAICINA PIEDALĪTIES PROJEKTA SEMINĀRĀ

Cēsīs, 2010.gada 10.martā

Norises laiks: 2010.gada 10.marts, no plkst.10.00 – 14.00

Norises vieta: Cēsu novada pašvaldība, Raunas ielā 4, Cēsīs

Semināra mērķis:

Semināru biedrība „Zemnieku saeima” organizē EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu atbalstīta projekta “Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi” ietvaros.

Seminārā plānots informēt interesentus par aktualitātēm bioenerģijas nozares attīstībā Latvijā un Eiropā, kā arī izglītot dalībniekus un dalīties pieredzē par kvalitatīvas biomasas sagatavošanu enerģijas ražošanai.

Semināra darba kārtība:

10.00       Semināra atklāšana – Maira Dzelzkalēja, Projekta vadītāja, Biedrības Zemnieku saeima priekšsēdētāja vietniece.

10.20       Bioenerģijas ražošanas nozares atbalsta pasākumu aktualitātes Latvijā – Zanda Krūklīte, Projekta eksperte, Biedrība Zemnieku saeima

10.40             Dažādu augu (miežabrālis, sāre, niedres, u.c.) izmantošana kurināmā ražošanai – Aigars Oļukalns, SIA Latgran agronoms

11.20             Kafijas pauze

11.40            Kukurūzas skābbarības gatavošanas agrotehnika – Eksperts Jānis Cers no CLAAS

12.10            Par biogāzes ražošanas aktualitātēm Eiropā – Andis Kārkļiņš,  ”Latvijas Biogāzes asociācija”  valdes priekšsēdētājs

12.40            Biogāzes uzņēmuma izveidošanas un darbības praktiskā pieredze – Iveta Grudovska, LLU MPS Vecauce direktore

13.10     Galegas audzēšanas pieredze Latvijā – Valdis Auziņš

13.30            Jautājumi, diskusijas.

14.00            a/s ”Cēsu alus” apmeklējums, koģenerācijas stacijas apskate

Lūdzam mūs informēt par piedalīšanos seminārā – tālrunis: 67027044, vai e-pasts zsa@zemniekusaeima.lv.

Uz tikšanos seminārā!