Atskats no 3.BONUS simpozija Gdaņskā

 .
Biedrības “Zemnieku saeima” ekspertes Maira Dzelzkalēja – Burmistre un Iveta Grudovska no 14. līdz 16.martam piedalījās 3.BONUS simpozījā “Ilgtspējīga ekosistēmu pārvaldība saistībā ar mainīgo klimatu un zemes izmantošanu Baltijas jūras reģionā” Eiropas Solidaritātes centrā Gdaņskā. Simpozijā piedalījās 126 dalībnieki no 12 valstīm. Lielākā daļa dalībnieku bija no Baltijas jūras reģiona valstīm. Tajā piedalījās arī zinātnieki un politikas veidotāji no ASV, Nīderlandes un Austrālijas zinātnieki, politikas veidotāji, NVO, privātā sektora pārstāvji un dažādu līmeņu iestādes.
 .
Jaunās pieejas barības vielu apsaimniekošanai Baltijas jūras reģionā:
.
• Lai samazinātu slodzi un vienlaicīgi saglabātu vai pat palielinātu lauksaimniecības kultūru ražu, ir jāuzlabo slāpekļa izmantošanas efektivitāte Baltijas jūras reģionā.
• Atšķirība starp pašreizējo fosfora slodzi uz Baltijas jūru un mērķa slodzi ir augsta, tādēļ ir jāpieliek papildu pūles, lai izstrādātu un pieņemtu jaunas pieejas, lai samazinātu fosfora zudumus no lauksaimniecības un citiem avotiem.
• Agrovides politikas virzieni Baltijas jūras reģionā ir svarīgi, jo augsts ir valsts un privāto uzturvielu samazināšanas izmaksas.
• Lauksaimnieki ir kvalificēti problēmu risinātāji, taču viņiem ir vajadzīgi pienācīgi stimuli un pārvaldības sistēma, kas nodrošina elastīgas pielāgošanas iespējas, iekļaujot vides pārvaldību saimniecību biznesa lēmumu pieņemšanā.
• Teritoriāli diferencētu noteikumu un stimulu ieviešana var samazināt barības vielu daudzumu, bet ir jāīsteno jauni pārvaldības principi.
• Viens izmērs neatbilst visiem; sarežģītie vides apstākļi un daudzveidīgas sabiedrības visā Baltijas jūras reģionā prasa dažādus politikas instrumentus. Ūdens kvalitātes tirdzniecībai, telpiski mērķtiecīgiem noteikumiem un uz rezultātiem balstītiem pasākumiem ir liels potenciāls samazināt barības vielu slodzes samazināšanas izmaksas. Jānovērš politiski šķēršļi to izmantošanai.
• Baltijas jūras reģionā būtu jāīsteno dažādu sadarbības shēmu demonstrācijas piemēri, piemēram, hibrīdie maksājumi ar gan valsts, gan privātu finansējumu.
 .
.
Gdaņska, Polija

Saistīti raksti