Atskats uz Azemitologa svētkiem LLU

Jelgava un Latvijas lauksaimniecības universitāte (LLU) ir daudzu lauksaimnieku šūpulis un lai kur arī Latvijā mēs atrastos, nereti domas atgriežas pie Jelgavas pils un studiju gadiem.


Šogad līdzīgi kā citus gadus oktobra sākumā notika tradicionālie Azemitologa svētki – augstskolas senākie svētki, kuros pirmkursnieki sevi parāda visai augstskolas saimei. Protams, atraktīvi sevi pieteica arī jaunie Lauksaimniecības fakultātes (LF) studenti! Šogad LF īpaši izcēlās, jo lai ievestu dekāni pils pagalmā, tika izmantots 3, 5 m augsts, pašbūvēts siena zirgs.


Savā priekšnesumā, LF pirmkursnieki pauda savu patriotismu pret Latviju, Latvijas laukiem un cilvēkiem. Viņi uzsvēra, ka ir gatavi palikt Latvijā, saimniekot savās mājās un, ka viņi redz nākotni Latvijas laukos! Priekšnesumu atzinīgi novērtēja ne tikai žūrija, bet arī klātesošie, No rīkotājiem tika saņemtas arī dažādas simpātijas balvas.

No Zemnieku saeimas puses izsakām pateicību Daigai Ziediņai (LF studentei) par atsūtīto pasākuma aprakstu un fotoreportāžu! Visiem Lauksaimniecības fakultātes studentiem novēlam veiksmi tālākās studijās un vienmēr būt aktīviem, jo Latvijas lauki nav iedomājami bez zinošiem un radošiem jauniešiem!