Augusta vidus notikumi

Īsta birokrātijas nedēļa – daudz darbu, lai to novērstu.

Finanšu ministrija nākusi ar iniciatīvu par izmaiņām likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pamatdoma jau it kā pozitīva – saimniecībām ar apgrozījumu līdz 10 000 Ls gadā paredzēt PVN kompensāciju 12% apmērā, ko vispirms kompensētu produkcijas pārstrādātājs vai savācējs, un pēcāk to pārstrādātājs vai savācējs varētu saņemt atpakaļ no valsts. Tomēr realitātē shēma sagatavota tā, ka teju neviens vairs negribētu pieņemt šādu saimniecību saražoto produkciju. Lai dabūtu PVN kompensāciju, šādām saimniecībām nāktos gatavot pamatīgu apjomu dokumentu, savukārt produkcijas savācējiem vai pārstrādātājiem nāktos riskēt, ka summu, ko samaksātu kā PVN kompensāciju, tie tā arī nekad vairāk nesaņemtu atpakaļ no valsts. Ņemot vērā šādu risku, pārstrādātāji vai produkcijas svācēji gluži vienkārši vēlētos izvairīties no saimniecību produkcijas pieņemšanas. Var teikt, ka laba ideja ir kļuvusi teju ļaundabīga.

Šādu un līdzīgu situāciju risināšanai arī veltīta šī augusta nedēļa.

Šonedēļ esam aicinājuši arī mainīt intervences nosacījumus kviešiem, paaugstinot to iepirkšanas cenu no patlaban esošajiem 101,3 Eiro/t līdz 130 t/ha, kā arī atvērt intervenci miežiem, lai vismaz daļēji risinātu pārprodukcijas problēmas augkopībā.

Esam iebilduši pret ierosinātajām izmaiņām traktortehnikas un to piekabju tehniskās apskates noteikumos – Zemkopības ministrija bija rosinājusi, ka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektori kontroles uz ceļiem veiktu kopā ar ceļu policistiem, tādā veidā gan palielinot stresu apskates laikā, gan tadot jaunas problēmas.

Joprojām risinām lietas, saistībā ar zemnieku un zvejnieku saimniecību pārreģistrāciju – no Finanšu ministrijas puses jūtama vēlme zemnieku saimniecībām piemērot visus tos pašus nosacījumus, kas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Ar to, protams, neesam mierā, un jautājumu saistībā ar atvieglojumu atcelšanu zemnieku saimniecībām ir daudz.

Sagatavots šī mēneša informatīvais apkārtraksts. Tas nākamnedēļas sākumā nonāks gliemežpastā un līdz ar to, cerams, nedēļas beigās – jau saimniecībās.

Bonusā dzirdēti arī daži interesanti stāsti no Cēsu rajona par Valsts darba inspekciju. Viņi gan parasti stāsta, ka lauksaimniekus vispār nekontrolējot..

Saimniecībā ierodas inspektors. Saimnieks tobrīd labo jumtu. Rezultātā – sods 200 Ls, jo aizsargķivere nav galvā!

Cits stāsts – inspektori devušies apgaitā pa rajona lopkopības saimniecībām četros (!) no rīta, lai pārbaudītu, vai visiem lokopējiem ir darba līgumi.

Ko nu piebilst – kaut reiz inspektori būtu tik pat čakli birokrātijas novēršanā kā sodīšanā!