Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu audzētāju konference Rēzeknē