LLKA un ZSA neatbalsta autoceļu lietošanas nodevas ieviešanu

Lauksaimnieku organizācijas – “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” (LLKA) un “Zemnieku saeima” (ZSA) – neatbalsta Satiksmes ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz, ka par valsts galveno autoceļu lietošanu par transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramiem, un kas paraudzēti kravu pārvadājumiem, būs jāmaksā valsts nodeva.

Lauksaimniecības ražotāju atbrīvošana no šīs nodevas ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17.jūnija Direktīvā 1999/62/EK. Pie tam krīzes apstākļos jaunas nodevas ieviešana kavē ekonomikas atveseļošanos. Tikai nodrošinot šo izņēmumu, mēs saviem lauksaimniekiem saglabājam līdzvērtīgu konkurenci ar citu valstu ražotājiem, ” skaidro ZSA direktore Rita Sīle.

“Kategoriski nav atbalstāma piena savākšanas un lopu pārvadāšanas mašīnu aplikšana ar šādu nodevu. Piemēram, liela daļa lauksaimniecības kooperatīvu, kuri savāc pienu no zemniekiem, galvenos autoceļus šķērso pavisam nelielos posmos, taču katru dienu. Neuzskatu, ka tiem šī nodeva būtu jāmaksā pilnā apjomā,” skaidro LLKA valdes locekle Ilze Aizsilniece. “Pašreizējā valsts ekonomiskajā situācijā uzlikt papildus slogu uzņēmējiem ir nepareizi. Valstij būtu jādomā, kādā veidā šobrīd glābt uzņēmumus no maksātnespējas, nevis noteikt jaunus papildus maksājumus.”

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17.jūnija Direktīva 1999/62/EK nosaka, ka dalībvalstis var piemērot pazeminātas nodokļu likmes vai atbrīvojumus transportlīdzekļiem, kuru kustībai pa autoceļiem ir gadījuma raksturs, un kurus izmanto fiziskās vai juridiskās personas, kuru galvenā nodarbošanās nav kravu pārvadāšana. Jāuzsver, ka lauksaimniekiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām galvenā nodarbošanās nav kravu pārvadāšana.