Auzu sēkla

z/s”Ezergaiļi”, Vārmes pag., Kuldīgas novads piedāvā auzu ”Ingeborga” SW C2 sēklu 100,- LVL+PVN/t, nekodināta ,20 t, tel. 29431376, 26432021