Vienosies par Baltijas valstu lauksaimnieku NVO sadarbības modeli cīņai par taisnīgiem tiešmaksājumiem

5.janvārī Siguldā notiks Baltijas valstu lauksaimnieku NVO tikšanās. Uz tikšanos ir aicinātas visas Baltijas valstu lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas (NVO), kas ir COPA/COGECA dalīborganizācijas un ir  saistītas ar savu interešu aizstāvību Briselē. Tikšanās reizē no Latvijas piedalīsies COPA/COGECA  dalīborganizāciju- Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), Zemnieku saeima (ZSA), Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (LSA) un Latvijas Zemnieku federācija (LZF)- deleģētie pārstāvji.

Tikšanās laikā tiks pārrunāta līdzšinējā sadarbība un kopīgi paveiktie darbi, kas saistīti ar Kopējās Lauksaimniecības Politikas reformu. Baltijas valstu pārstāvji dalīsies pieredzē par pozitīviem un veiksmīgiem piemēriem un pārrunās, un analizēs turpmāko sadarbības modeli.

Savu redzējumu par KLP attīstību pēc 2014. gada klātesošajiem sniegs Eiropas Parlamenta deputāts Budžeta jautājumos Ivars Godmanis.

Nora Lapiņa,  ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  “Baltijas valstu lauksaimniekus vieno kopīga vēsture, līdzīga lauksaimniecības izaugsme un pašreizējie ražošanas nosacījumi, tāpēc mums sarunās ar citu dalībvalstu lauksaimniekiem  un Briseles institūcijām, ir jāturas kopā.  Katra šāda tikšanās- vairāk vai mazāk formāla- lauksaimnieku starpā veicina uzticēšanos un paļaušanos, kas ir par pamatu labai un veiksmīgai sadarbībai”.

Latvijas lauksaimnieki ļoti aktīvi iesaistījušies sarunās ar Eiropu par vienlīdzīgu tiešmaksājumu visām Eiropas dalībvalstīm. Tieši Latvijas lauksaimnieku organizāciju iniciatīvas dēļ, ir izveidojusies cieša sadarbības ar pārējo Baltijas valstu – Lietuvas un Igaunijas lauksaimnieku organizācijām. Šīs tikšanās viens no svarīgākajiem mērķiem ir vienoties sadarbības modeli – vai Baltijas lauksaimnieki spēs izveidot kopēju komandu vai tomēr katrs darbosies atsevišķi, atbalstot viens otra aktivitātes un vienotu ziņu Eiropai.

Armands Krauze, LOSP valdes loceklis: “Mūsu mērķis ir apvienot triju Baltijas valstu lauksaimnieku organizāciju spēkus cīņā par godīgiem tiešajiem maksājumiem. Var cīnīties katra valsts un organizācija  atsevišķi kā to esam darījuši līdz šim, bet apvienojot spēkus vienā komandā mēs varam panākt daudz vairāk, jo lauksaimnieku vienotība ir spēks.”

Latvijas lauksaimnieki savstarpēji vienojušies Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvības vadību uzticēt pieredzējušiem lauksaimniecības un Eiropas politikas ekspertiem – Armandam Krauzem un Mairai Dzelzkalējai.

„Man un Armandam uzticēta ļoti liela atbildība, taču ļoti svarīgi, ka jūtam lauksaimnieku lielo ieinteresētību iesaistīties un cīnīties. Ir liels gandarījums, ka esam spējuši vienoti strādāt Baltijas valstu lauksaimnieku līmenī, tomēr jāatzīst, ka Latvijas lauksaimnieku organizācijas ir organizētākas un mērķtiecīgākās kā Igaunijas un Lietuvas kolēģi. Tikšanās ir brīdis, kad jāpieņem konkrēti lēmumi – mēs ļoti vēlamies izveidot vienotu komandu, taču esam gatavi, ka būsim „vilcējspēks” Baltijas lauksaimnieku interešu aizstāvībā”, stāsta Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece.

_________________________
COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. COPA ir dibināta 1958. gadā.
COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. COGECA ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.