Bioloģiski vērtīgo zālāju diena

Kamēr saimnieki kuļ, 31.jūlijs pagājis bioloģiski vērtīgo zālāju zīmē. Aktuālā ideja – pārskatīt bioloģiski vērtīgo zālājus, tos sadalot trīs kategorijās.

Ja patlaban visi tie, kas pieteikušies atbalstam bioloģiski vērtīgie zālājiem, saņem 123 Eiro/ha atbalstu un nosacījumi visiem ir vienādi, tad vides organizācijas lobē nopietnas izmaiņas šajā pasākumā, izdalot trīs klases:
1. klase (vienkārši kopjamie zālāji)- 59 Eiro/ha;
2. klase (jau sarežģītāk kopjamie) – 141 Eiro/ha;
3. klase (mitrie zālāji) – 309 Eiro/ha.

Ideja jau laba, ja vien, tas nevarētu izraisīt pamatīgu sajukumu ilgtermiņā…

2008.gada laikā plānots vēlreiz apsekot visas BVZ platības, sadalīt tās trīs daļās, rezultātā nākamgad iespējams gaidāms jauns platību sadalījums lauku bloku kartēs (visas teritorijas sadalot trīs krāsās). Izmaiņas attiektos arī uz tiem, kas jau uzņēmušies saistības 2007. – 2013.gada periodā.

Tātad, visas līdzšinējās BVZ sadalītos trīs daļās, tātad vismaz daļa no līdzšinējiem BVZ blokiem tiktu sadalīti vēl mazākās drusciņās, kas, protams, katra būtu jāiezīmē kartē, kuru katru mērītu LAD kontrolieri kontrolēs, kurai piemērotu pārkāpumu sankcijas. Lielai daļai no tiem, kas uzņēmušies saistības, tiktu samazināta atbalsta likme, par ko drošvien nepriecātos. Tas arī nozīmētu, ka vienā saimniecībā varētu būt platības ar trīs dažādu veidu nosacījumiem – par tām platībām, kas pieteiktas BVZ 2004. – 2006.gada periodā (uz ko neattiektos izmaiņas), tās platības, kas jau pieteiktas atbalstam ar 2007. – 2013.gada nosacījumiem un vēl ar izmainītajiem nosacījumiem. Izekot kādi nosacījumi kurā platībā saimniecībā jāpilda (piemēram, lopu blīvums) ar šādu izmaiņu ieviešanu kļūtu pat grūtāk, nekā saprast, cik tad un par ko gaidāma nauda no ar ražošanu saistītajiem / atdalītajiem laukaugu maksājumiem. Sajukums, ko izraisītu prasību izmaiņa, tikai palielinātu to saimniecību skaitu, kam jāatmaksā par kādu daļu no platībām nauda. Savukārt, soda naudas tiktu aprēķinātas noteikti. Jāatgādina, ka 2007. – 2008.gada sezonā debitori LAP Agrovides pasākumos bija 3700 (no 8000 atbalsta pretendentiem), kas atgriezuši Lauku atbalsta dienestam pat veselu miljonu latu!

Jāprasa, vai tādēļ, lai apmierinātu vides organizāciju vēlmi pēc taisnīgākas līdzekļu sadales bioloģiski vērtīgo zālāju atbalstam, atbilstoši to apsaimniekošanas grūtības pakāpei, ir vērts izraisīt sajukumu saimniecībās, nemaz nerunājot par papildus finansējumu, ko prasīs Lauku atbalsta dienests sarežģītākas administrēšanas sistēmas ieviešanai?

Lēmumu, vai pāries uz trīs līmeņu atbalstu, plānots pieņemt šā gada decembrī, tātad tad, kad Lauku atbalsta dienests būs apkopojis datus par šī gada līdzekļu pieprasījumu Lauku attīstības programmas Agrovides pasākumos, no kuriem viens ir bioloģiski vērtīgo zālāju atbalsts. Kā zināms, naudas šiem līdzšinēji plānoja pietrūkt. Decembrī būs pieejami arī Latvijas Dabas fonda apsekojuma rezultāti, kā patlaban esošie bioloģiski vērtīgie zālāji sadalās trīs klasēs.

Pieraudzīsim, lai saprātīgākā pieeja lietām uzvarētu.