BTA organizēs informatīvus seminārus reģionos, lai stāstītu zemniekiem par jaunumiem sējumu apdrošināšanā

Ar 1. septembri „BTA Insurance Company” SE uzsāka ziemāju apdrošināšanu pret pārziemošanas riskiem – izsalšanu, krusu, lietu un vētru, kā arī gadījumiem, kad vētras vai lietus rezultātā radusies labības veldre. Apdrošināšanu varēs iegādāties līdz šā gada 1. novembrim, kad visi zemnieki jau būs apsējuši savus laukus, tālab būs iespēja iegādāties apdrošināšanu uzreiz visiem ziemāju sējumiem.

Izsalšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzību apjomi ir 15 procenti no apdrošinājuma summas, savukārt veldres gadījumā tie ir 10 – 15 procenti. Abos gadījumos BTA noteiktais pašrisks jeb zaudējumu daļa, kas jāsedz pašam zemniekam, ir 0 %. Ziemāju izsalšanas gadījumā tiek segti arī izdevumi, kas rodas, pavasarī laukus apsējot otrreiz. Lietus, vētras un krusas gadījumā apdrošināšanas atlīdzības apjoms ir līdz pat 92 % no apdrošinājuma summas, savukārt pašrisks – 8 % no zaudējumu summas. BTA apdrošināmo kultūraugu sarakstā ir rapsis, mieži, kvieši, auzas, rudzi un tritikāle.

Andis Lillais, „BTA Insurance Company” SE Lauksaimniecības apdrošināšanas risku parakstītājs: „Ik gadu Latvijā nepārziemo 20 – 40 % ziemāju no visas apsētās kopplatības. Laika apstākļus, vismaz pēdējos gados, paredzēt ir aizvien grūtāk, kas krietni palielina zemnieku risku zaudēt iespējamo ražu, piemēram, kailsala, krusas vai vētras dēļ. Ja pagājusī ziema bija visai maiga, tad iepriekšējās pārsteidza ar ilgo salu un dziļo sniegu. Ja zemnieki cietīs zaudējumus masveida izsalšanas gadījumā, mēs garantējam, ka atlīdzības tiks izmaksātas visiem saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem.”

BTA organizēs informatīvus seminārus reģionos, lai stāstītu zemniekiem par jaunumiem sējumu apdrošināšanā: par apdrošināšanas nosacījumiem un segumu, par apdrošināmiem riskiem, par zaudējumu novērtēšanu, kā arī atbildēs uz jautājumiem, lai sniegtu pilnīgu informāciju par kultūraugu apdrošināšanas iespējām. Pirmie semināri notiks Tukumā (24. septembrī) un Dobelē (26. septembrī). Plānoti semināti arī Skrundā (2. oktobrī), Madonā (4. oktobrī), Jelgavā (5. oktobrī), Bauskā (10. oktobrī) un citās Latvijas pilsētās.

A.Lillais prognozē, ka vidējā apdrošināšanas prēmija ziemāju sējumiem būs ap 30 LVL/ha, no kuriem 50 % iespējams atgūt valsts subsīdijās. Runājot par apdrošināšanas polišu cenu aprēķinu, par piemēru var ņemt 100 ha lielu saimniecību, kur 25 ha ir rapša un 75 ha ziemas kviešu sējumu.

„Ja, piemēram, rapša ražība ir 2,5 t/ha un ražas cena 320 LVL/t, apdrošinājuma summa būs 800 LVL/ha, savukārt apdrošināšanas polise izmaksās aptuveni 65 LVL/ha. Ja ziemas kviešu ražība ir 4,5 t/ha un ražas cena 140 LVL/t, apdrošinājuma summa būs 630 LVL/ha, bet polises cena – ap 30 LVL/ha. Tālab visu sējumu apdrošināšana saimniecībai izmaksās 3875 LVL. Bet, ņemot vērā valsts piešķirtās subsīdijas, zemniekam apdrošināšana izmaksās uz pusi lētāk, šajā piemērā – 1937,50 LVL jeb ap 19,37 LVL par hektāru,” stāsta A.Lillais.

Vadoties pēc attiecīgā piemēra, ja iestāsies apdrošināšanas gadījums – izsals ziemas rapsis -, saimniecība saņems apdrošināšanas atlīdzību 120 LVL apmērā par hektāru. Ja no sala cietīs ziemas kvieši, atlīdzība būs 94,50 LVL/ha. Savukārt, izsalstot visiem sējumiem pilnībā, atlīdzība būtu 10 087,50 LVL.

Apdrošināšanas aizsardzība pret izsalšanu darbojas no 1. novembra līdz 1. maijam, proti, aktuālajā periodā, un paredz apdrošināšanu pret sējumu izsalšanu, nosmakšanu zem ledus garozas vai izsušanu zem sniega segas. Apdrošināšanas atlīdzība par sējumu bojājumiem krusas vai lietus dēļ tiek izmaksāta, ja to rezultātā bojāti apdrošinātie kultūraugi – sakapāti, noguldīti, noliekti, salauzti, sabojāti, saplēsti, norauti, iznīcināti kultūraugi, izdauzītas graudu sēklas, pākstis –, un ir redzamas krusai raksturīgās pazīmes – neregulāri punktveida bojājumi –, vai lietus izraisījis augsnes eroziju, kultūraugi ir izrauti vai virs tiem izveidojies augsnes sanesums. Vētras nodarītos zaudējumus BTA sedz, ja vēja ietekmē ir izrauti, iznīcināti, noliekti, salauzti, nolauzti, saplēsti, aizpūsti kultūraugi vai raža izpurināta, savukārt labības veldres gadījumā (labības sagulums, stiebra noliekšanās), ja tā radusies lietus vai vētras dēļ.

Informācija par pasākumiem pieejama šeit: Grafiks