Baltijas vides foruma prezentācija par agrovides pasākumu pētījumiem


Zemnieku saeima aicina izdarīt izvēli un piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās!