EK civilā dialoga grupa ”Tiešie maksājumi un zaļināšana”


Zemnieku saeima aicina izdarīt izvēli un piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās!