KLP nākotnes pozīcijas saskaņošanas sanāksme


2018-06-20_KLP nakotne pec 2020_pozīcija

Zemnieku saeima aicina izdarīt izvēli un piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās!