Likvidējamās biedrības “Mārketinga padome” biedru sapulce


Zemnieku saeima aicina izdarīt izvēli un piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās!