Saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšana, ievērojot kultūraugu mēslošanas plānošanu un integrētās audzēšanas principus


Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem.

Apakštēma: Saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšana, ievērojot kultūraugu mēslošanas plānošanu un integrētās audzēšanas principus.

Mērķis: Informēt lauksaimniekus par integrētās audzēšanas pamatprincipiem, augšņu analīzēm un kultūraugu mēslošanas plānošanu un to piemērošanu savās saimniecībās

Pieteikšanās un informācija :

SIA LLKC Madonas KB Augkopības speciālistes Anitas Brosovas 29298293

SIA LLKC Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917

Uzzināt vairāk.

8.martā Bulduru dārzkopības vidusskolā Zemnieku saeimas kongress – konference, priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas! Sākums plkst.10:00