Vides un klimata tematiskā darba grupa


Sākums plkst.10:00 Zemkopības ministrijā.

ZM_vide un klimats

4.oktobrī plkst.14:00 izstāžu kompleksā Rāmava Zemnieku saeimas seminārs: “Jaunās tehnoloģijas Latvijas siltumnīcām, dārziem un laukiem – prezentāciju un diskusiju cikls”. Uzzini vairāk!