Cenu aptaujā par aprīkojuma iegādi līgums noslēgts ar SIA “Informatīvo Tehnoloģiju Centrs”

Biedrības Zemnieku saeima izsludinātājā cenu aptaujā par aprīkojuma iegādi INTERREG  Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projekta “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā” Nr. #R016 īstenošanas ietvaros noslēgts līgums ar SIA “Informācijas Tehnoloģiju Centrs”

Baltic_slurry_acidification_BSA


Saistīti raksti