Cīnāmies ar bebriem!

Aicinām atsaukties tos, kuriem bijušas problēmas bebru apkarošanā!

Šķiet, drīz teju visās ūdenskrātuves ārpus apdzīvotām vietām dzīvos bebri. Lielā daļā ūdenskrātuvju šo dzīvnieku darbības rezultātā tiek mākslīgi paaugstināts ūdens līmenis, tiek pārpludināti meži, aizdambēti grāvji, appludināti lauki un rodas ne mazums citu problēmu. Lai gan bebri lielā daļā Eiropas ir izzuduši un īpaši saudzējami, Latvijā to tik daudz, ka itin bieži nodarīti pamatīgus postījumus gan lauksaimniekiem, appludinot zemi, gan kaitējot mežiem.

Esam vienojušies ar Mežu īpašnieku apvienību kopīgi virzīt šī jautājuma risināšanu, lai atvieglotu bebru apkarošanu. Taču tādēļ ir jāapzina, kur līdz šim radušās lielākās problēmas, ja esat gribējuši tikt vaļā no savā teritorijā dzīvojošiem bebriem.

Mums lieti noderētu informācija par problēmām, ar ko esiet saskārušies, veicot bebru ierobežošanas pasākumus. Vai Jums ir bijušas kādas problēmas:
• medīšanu procesā (piemēram, problēmas ar licenču iegūšanu; slazdu lietošanu);
• sadarbībā ar mednieku kolektīviem (piemēram, līgumu slēgšanu un to izpildi no mednieku biedrību puses);
• bebru apkarošanā platībās, kas nav iekļautas mednieku biedrību teritorijās;
• bebri valsts un citu kaimiņu īpašumos – grāvjos, ūdenstilpnēs (kāda bijusi līdzšinējā pieredze kaimiņu iesaistīšanā bebru apkarošanā);
• bebru dambju un aizsprostu jaukšana (vai tam ir pieejama nepieciešamā tehnika);
• bebru apkarošana lielās platībās (kāda pieredze, ja saimniecības īpašumā vairāki simti hektāru zemes un meža).

Mums nepieciešama šāda informācija. Būsim pateicīgi, ja Jūs mums savu pieredzi darītu zināmu līdz 10.maijam pa tālruni (6702 7044) vai atsūtītu informāciju uz e-pastu zsa@zemniekusaeima.lv.